Medlemsmøde 2017

Nu har du som medlem mulighed for at deltage i Skoleindkøbs første medlemsmøde. Her vil du få mere at vide om foreningen og dens muligheder. Du kan også være med til at give dit bud på, hvilke indkøbsområder og opgaver, foreningen skal beskæftige sig med i fremtiden.

Skoleindkøbs medlemsmøde * Torsdag den 23. marts 2017 kl. 10-14 * Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling

Foreløbigt program:

9.30 Registrering og formiddagskaffe

10.00 Velkomst v/ Skoleindkøbs formand Ivan Jeppesen

Medlemsmøde
1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning om Skoleindkøb i det forløbne år
3.    Orientering om det godkendte årsregnskab 2016
4.    Orientering om det af bestyrelsens vedtagne budget for 2017
5.    Eventuelle forslag
6.    Eventuelt

11.00 Aftalerne
Gennemgang af Skoleindkøbs aftaler
Om statens aftaler og brug af dem v/ SKI kundeansvarlig Jens Hedegaard Madsen
Om skoleindkøbs og IFIRS' fælles aftaler og udbudsplaner v/ IFIRS' leder Cindy Jane Bjerregaard

12.00 Frokost

12.45 Workshops
Ønsker og idéer til aftaleområder og Skoleindkøbs arbejde
Erfaringer med brug af aftalerne

13.30 Afrunding og spørgsmål
Kaffe/te, kage og frugt

Deltagelse
Hver medlemsskole kan deltage med højst tre personer.

Økonomi
Der er ikke noget gebyr for deltagelse i medlemsmødet.
Skoleindkøb dækker ikke transportudgifter.

Tilmelding
Arrangementet er afholdt.
Tilmeldingsfristen var torsdag den 9. marts 2017 kl. 12.00.

Forslag, der ønskes behandlet på medlemsmødet, skal sendes til tc@skoleindkob.dk senest torsdag den 9. marts 2017.
Evt. indkomne forslag sendes til alle medlemmer senest 8 dage før medlemsmødet.

KATALOGBESTILLINGSe kurv
Du har ikke bestilt nogen kataloger
Luk kurven